Miljö- och arbetsmiljöledningssystem

Vi arbetar med och följer ett integrerat kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöledningssystem, som helt
uppfyller kraven.
- Kvalitetsledningssystem enligt SS-EN ISO 9001:2008
- Miljöledningssystem enligt SS-EN ISO 14001:2004
- Arbetsmiljöledningssystem enligt SS-EN ISO 45001:2018

 

Anställda

Idag är vi sju ägare och fyra anställda. Under våra högsäsonger tar vi in extrapersonal.

Merparten av våra ägare och anställda har varit med oss mer än 10 år. Vi satsar på att engagera och utbilda vår personal och att vara ett gott team.

Vår personal utbildas löpande så att de uppfyller kraven på arbetsplatserna. Vårt kollektivavtal ligger under ME/SEKO.

Bopec väst AB

2017 utförde Bopec ett generationsskifte genom att sju anställda köpte ett skapat dotterbolag med allt som behövdes för fortsatt drift. Namnet fick följa med men från 1:a September 2017 drivs Bopec nu under nytt organisationsnummer.
Tidigare drift skedde under 556250-2293.

Bopec Väst AB startade 1984. Vår första prylmaskin, som monterades på en lastbil, färdigställdes av tidigare VD och ägare Kenneth Harrysson sommaren 1985.

Tack vare närheten till Oslo-områden fick vi en hel del jobb på Norska sidan de första åren. Därefter blev det mycket jobb med mitträcken som ledde till att vi expanderade och byggde fler prylmaskiner. Nu har vi varit mer än 30 år i branschen.

Under årens gång har vi utvecklat och förbättrat konstruktionen. För varje ny prylmaskin vi har byggt har kapaciteten och tillförlitligheten ökat. Vi har idag sex prylmaskiner i drift. För att möta efterfrågan på en
terränggående prylmaskin byggde vi 1997 den första bandgående prylmaskinen. Denna maskin används mest till staketjobb men också till bullerplank och andra räcken utanför hårdgjorda ytor. Eftersom efterfrågan var fortsatt stor byggde vi ytterligare en bandmaskin som stod klar våren 2009. Detta har gjort att vi har stor flexibilitet och en helt mobil maskinpark.

2002 hade vi växt ur våra lokaler och utökade med köp av en verkstadslokal med kontor och personalutrymmen på Industrivägen 4 i Svanesund.

Arbetsområde / uppdrag

Bopec arbetar mest i Sverige men har fått en del udda uppdrag utomlands och ett av dem var vintern 2004 på Irland då vi utförde prylning för betongcylindrar till stållineräcken. Detta uppdrag ledde sen till att vi sålde två stycken begagnade prylmaskiner till Holgate Fencing LTD. Sen dess har ytterligare två begagnade prylmaskiner sålts till Norska CC4.

Andra intressanta uppdrag vi utfört är till exempel vajerräcke omkring Fords testbana i Lommel Belgien, prylning på Betalstationerna på Danmarksbron och stort Terrawingarbete på E18 i Sandefjord.