Bopec utför håltagning i mark för vägräcken, stållinor, staket, bullerskärmar, kantstolpar m.m. Idag använder vi sex specialbyggda och lastbilsmonterade prylmaskiner samt två bandgående.

Våra kunder är större vägbyggnadsentreprenörer, vägräckesleverantörer, staket och bullerskyddsföretag, kommuner, vägföreningar, företag och privatpersoner. Vi är medlemmar i www.SVBRF.se

Kort om oss

Kort om oss

Vår målsättning är att alltid utföra ett så högkvalitativt arbete att montaget fungerar smidigt och det färdiga räcket eller staketet blir så säkert och hållbart som möjligt.

Vi har löpande utbildning av förare och montörer och utvecklar ständigt maskiner och tillbehör efter de förändringar som sker inom regelverk och teknologi.

Prylning

Prylning

Vi kan pryla för hålstorlekar från 80-400mm i diameter ned till djup av 800-1600mm. Terrawing kan vi slå ner djupare. Våra spett är anpassade för håltagning till staket, bullerplank och samtliga CE-märkta räcken i Sverige.

Vi är flexibla och genomför ofta kundanpassade
uppdrag med egenutvecklade specialverktyg.

Montage

Montage

Vi utför idag montage av samtliga vägräcken och stolpar på marknaden.

I vårt närområde åtar vi oss även leverans ihop med prylningen och montaget samt reparerar trafikskadade vägräcken.


Stort arbetsområde

Vi arbetar med stora som små projekt i hela Sverige samt våra grannländer.

De flesta av våra prylmaskiner utgår från Västkusten, men det finns även två maskiner utstationerade i Helsingborg respektive Edsbruk.